Kế hoạch Chương trình Cùng Em Đến Trường tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.

Cập nhật lúc: 16:05 01/09/2019

Để tạo điều kiện và động viên tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các em học sinh vùng khó khăn tại TP. Đà Nẵng, BCV, BQT Hội Bảo Tồn Lan Rừng Việt Nam và BQT CLB Hoa lan Đà Nẵng thống nhất về việc đồng tổ chức Chương trình CEĐT tại Trường THCS nội trú Nguyễn Tri Phương, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Chương trình CEDT sẽ tổ chức tặng quà cho các em học sinh Trường THCS dân tộc nội trú Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc) là con em người đồng bào Cơ Tu và học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt đang theo học tại Nhà trường.

• Thời gian tổ chức: Buổi sáng vào lúc 9h00 ngày 8/9/2019

• Địa điểm: Trường THCS Dân tộc nội trú Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Xem chi tiết Kế hoạch và tham gia ủng hộ Chương trình tại https://www.facebook.com/Hoibaotonlanrungvietnam/posts/668800516950802